Thay đổi giá sản phẩm

Ngày 6 tháng 11 năm 2023, toàn bộ giá của các sản phẩm, máy móc đã được cập nhật lại. Do một số lí do nên giá sản phẩm bị tăng lên một chút, rất xin lỗi vì sự bất tiện này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *