Sản phẩm hàn điển trở

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã bắt đầu đăng tải sản phẩm Cap Tip ZP-16×6A ( điện cực hàn điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *