Sản phẩm

Ngày 28 tháng 9 năm 2023 Các sản phẩm sử dụng trong hàn điểm như:  ACE (Adjustable Cooled End – Đầu làm mát có thể điều chỉnh), Cap Tips (Original shape)… đã được đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *