Sản phẩm

Ngày 28 tháng 7 năm 2023. Tính đến nay là gần 1 tháng trang web thành lập, chúng tôi đã đăng tải thành công rất nhiều sản phẩm như là: điện cực trên, điện cực dưới, contact tip, hoặc que hàn dùng cho hàn mig.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *