Water Cooling Jacket Type (Ⅰ) (Without Set Screw) φ25

1,050,000 VNĐ1,350,000 VNĐ

Nếu cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi