Giới thiệu về hàn điện trở

Đang cập nhật nội dung...

Các sản phẩm hàn điện trở

Hàn điện trở là phương pháp hàn trong đó dòng điện chạy qua vật liệu cơ bản (tấm thép, v.v.) để hàn, tạo ra nhiệt Joule, làm nóng chảy vật liệu cơ bản và đồng thời tạo áp lực. Các phương pháp hàn áp dụng phương pháp này bao gồm hàn điểm và hàn mép