Nhóm Công Ty

Shinkokiki Co.,Ltd. (Nhật Bản) https://shinkokiki.co.jp/en

Số điện thoại: +81-52-504-5150

Shinko Wel-Tec Service Co., Ltd. (Thái Lan) https://shinkoweltec.business.site/

Số điện thoại: +66-38-090622

Guangzhou XGX Trading Co.,Ltd. Shanghai office (Trung Quốc) http://www.gz-xgx.com/

Số điện thoại: +86-20-8756-9723

PT.Asahi Tech Service Indonesia (Indonesia) Số điện thoại: +62-21-8261-6447
Shinko USA, Inc. (America) Số điện thoại: +1-513-781-7564

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *