Hàn hồ quang Tập 19 Sự phát triển của nguồn điện hàn (8) Đặc tính điện áp không đổi và kiểm soát cấp liệu tốc độ không đổi Chịu trách nhiệm về Ryuhei Takagi

Ngày 7 tháng 5 năm 2015
Năm 1955, Toa Seiki là công ty đầu tiên ở Nhật Bản sản xuất nguồn điện hàn dùng cho hàn CO2. Gợi ý cho việc sản xuất là nguồn điện loại MG (máy phát động cơ), có đặc tính tăng và đặc tính điện áp không đổi là đặc tính bên ngoài, do kỹ sư người Mỹ R.W. Tuthill đề xuất vào thời điểm đó. và tiếp tục cho đến ngày nay. Cơ sở của hàn hồ quang là “hàn với chiều rộng hạt không đổi” và điều này chỉ có thể đạt được bằng cách kết hợp những điều trên. Hiểu các cơ chế này đặc biệt quan trọng để hiểu sâu hơn về hàn hồ quang.
Tôi sẽ giải thích theo Hình 019-01. Trong Hình 019-01, đường cong đặc tính bên ngoài (dòng điện hàn – điện áp hồ quang) của nguồn điện hàn (hình đính kèm (1)) và đặc tính hồ quang (hình đính kèm (2)) được xếp chồng lên nhau. Từ đặc điểm nguồn điện hàn để dễ hiểu
Khi dòng điện hàn (A) được vẽ trên trục ngang và điện áp hồ quang (V) được vẽ trên trục thẳng đứng, nó thể hiện điện áp không tải khi không có dòng điện hàn chạy qua và thường dao động từ dòng điện và điện áp thấp đến dòng điện cao và cao. điện áp.Có một phạm vi điều chỉnh. Đặc tính điện áp không đổi có nghĩa là ngay cả khi dòng hàn thay đổi 100A thì độ sụt điện áp hồ quang tối đa sẽ nằm trong khoảng 3V. Mặt khác, “đặc tính hồ quang” thể hiện đặc tính điện trở âm ở dải dòng điện thấp, nhưng dải này không được sử dụng trong hàn MAG và MIG. Vùng được sử dụng là vùng đặc tính dương, có đặc điểm là khi dòng hồ quang tăng thì điện áp hồ quang cũng tăng. Hiện tại chúng tôi đang hàn với mức điện áp được đặt thành đường cong đặc tính điện áp không đổi A, dòng điện I2 (giá trị hiện tại thu được bằng cách điều khiển cấp tốc độ không đổi đặt trước) và chiều dài hồ quang L2. Điểm làm việc là R2. Giả sử vì lý do nào đó mà độ dài cung trở nên ngắn và trở thành L1. Do cài đặt của đường cong A không thay đổi nên điểm vận hành sẽ chuyển sang R1. Sau đó, do đặc tính điện áp không đổi, dòng điện tăng lên rất nhiều, thúc đẩy sự nóng chảy của dây do I2×R và cố gắng quay trở lại chiều dài hồ quang ban đầu là L2. Ngược lại, giả sử vì lý do nào đó mà độ dài cung trở nên dài hơn và trở thành L3. Điểm vận hành di chuyển đến R3. Sau đó, do đặc tính điện áp không đổi, dòng điện giảm đáng kể và sự nóng chảy của dây do I2×R bị triệt tiêu, do đó, chiều dài hồ quang từng dài hơn L3 sẽ cố gắng quay trở lại chiều dài hồ quang ban đầu là L2. Bằng cách này, chiều dài hồ quang L2 được tự động duy trì theo điện áp hồ quang E1 và tốc độ cấp dây (dòng điện I2 trong trường hợp này), là các cài đặt tùy ý. Đây được gọi là hành động tự điều khiển của máy hàn hồ quang và đây là lý do tại sao việc kết hợp các đặc tính điện áp không đổi và điều khiển cấp liệu tốc độ không đổi được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *