Hàn hồ quang Tập 11 Phát triển dây hàn (4) Kiến thức cơ bản về “đường kính dây” Phụ trách Ryuhei Takagi

Ngày 9 tháng 2 năm 2015

Các hạng mục liên quan đến “dây hàn” được phân thành bốn loại và thể hiện trong hình. Trong số đó, lần này do hạn chế về không gian nên tôi sẽ giải thích phần đầu tiên là “Kiến thức cơ bản”.

 

 

Trong quá trình hàn hồ quang, dây nóng chảy và chuyển sang kim loại cơ bản, nhiệt sinh ra được biểu thị bằng I2 x R (mỗi giây). Ở đây I là dòng điện hàn (A) và R là điện trở dây (Ω). Mặt khác, điện trở R của dây tỉ lệ thuận với điện trở suất riêng ρ (Ω・cm) và chiều dài dây L (cm), tỉ lệ nghịch với diện tích tiết diện S (cm2) của dây. Tóm lại, đường kính dây càng nhỏ thì điện trở càng lớn. Nếu tốc độ cấp dây không đổi thì dòng hàn sẽ thấp hơn đối với dây có đường kính nhỏ và cao hơn đối với dây có đường kính lớn hơn. Hơn nữa, khi dòng điện hàn được giữ không đổi, có thể thấy tốc độ cấp dây (cm/phút) của dây có đường kính nhỏ hơn nhanh hơn so với dây có đường kính lớn hơn.
Tiếp theo, đường kính dây thường là Φ1,2. Dây có kích thước nhỏ hơn 1,2 được gọi là dây mỏng, dây có đường kính lớn hơn được gọi là dây dày. Tuy nhiên, bạn có thắc mắc tại sao các kích thước dây có khoảng Φ1,0, 0,9, 0,8 và 0,1mm lại được áp dụng cho các dây dưới Φ1,2 không? Cơ sở là tốc độ nóng chảy của dây (trọng lượng của dây nóng chảy trong một đơn vị thời gian) tỷ lệ thuận với mật độ dòng điện (dòng điện chạy trên một đơn vị diện tích) và khi có dòng điện không đổi chạy qua, diện tích mặt cắt của ​​dây trở nên lớn hơn (nhỏ hơn), khi mật độ dòng điện thấp (cao) thì tốc độ nóng chảy thấp (cao). Từ các mối quan hệ này cần chú ý đến diện tích mặt cắt ngang của dây và tỷ lệ diện tích mặt cắt giảm gần như số học xuống 36, 25, 20 và 16 theo thứ tự đường kính Φ1, 2 , 1,0, 0,9 và 0,8. Ngoài ra, nhìn vào cạnh đường kính lớn hơn, tỷ lệ diện tích mặt cắt ngang tăng gần như số học lên 36, 49 và 64 theo thứ tự đường kính Φ1,2, 1,4 và 1,6. Với ý tưởng này, các kích thước trung gian như Φ1,4 đã được thiết lập.
Đường kính dây cần được xem xét từ các khía cạnh xử lý như khả năng cấp dây, nhưng nó cũng nên được chọn khi xem xét điện trở của dây, diện tích mặt cắt dây, mật độ dòng điện, tốc độ nóng chảy dây, truyền giọt nước, v.v. . Nếu bạn có kiến ​​thức cơ bản chính xác để xử lý công nghệ hàn hồ quang, bạn sẽ có thể đưa ra những nhận định và đánh giá đáng tin cậy hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *